Møderum

Møderum

Et møderum bliver brugt på mange forskellige måder. Det er en vigtig del af virksomhedens ansigt udadtil, når der holdes jobsamtaler og andre vigtige møder. Det er også dér hvor der tales fortroligt, der hvor der tænkes kreative tanker og der hvor det er muligt at trække sig tilbage når behovet for koncentration er størst.

Møderummets indretning er ret afgørende for hvordan et møde forløber. Skal det være til en hurtig brain storm, en beroligende samtale eller til at imponere nye kunder. Derfor er det vigtigt at ikke alle møderum er ens og at virksomhedens behov er afklarede når et møderum indrettes.