Møbler lamper og materialer

Møbler og materialer

Deres kvalitet, mængde, farve og placering har hovedrollen i enhver indretning. De er altafgørende for hvilket udtryk rummene få og den påvirkning de mennesker der skal ophold sig i rummene oplever. Derfor er det vigtigt at være bevidst om hver eneste lille detalje når møbler og materialer vælges. Alle projekter har sine begrænsninger, tid, økonomi, kvadratmeter mm. Det er inden for de rammer at opgaven skal løses optimalt, og de rammer som er med til at give indretningen karakter.